blog comments powered by Disqus

Checklist indirect beleggen in vastgoed

woensdag 8 augustus 2012 8:00
Beleggingsgoeroe Marc Faber riep onlangs beleggers op om hun geld te investeren in vastgoed. De toekomst voor beleggingen in aandelen en obligaties is volgens hem veel onzekerder. Of Faber gelijk heeft of niet, wie voor het eerst gaat beleggen in vastgoed moet goed bedenken wat voor belegger hij is en welke vorm van vastgoedbeleggingen daarbij het beste past.

In dit laatste deel van de serie over vastgoed-CV's een checklist voor wie overweegt indirect te gaan beleggen in vastgoed.
Lees hier deel 1
Lees hier deel 2 

Wat voor soort belegger ben ik?

Hoewel het een open deur lijkt, is het goed om de eigen doelstellingen met beleggen nog eens helder te formuleren:

  • Wil ik veel of weinig risico lopen?
  • Wil ik veel of weinig rendement?
  • Zet ik mijn ‘kaarten' op één product of wil ik beleggen in meerdere producten?
  • Welke termijn heeft mijn beleggingsbeleid?

Als er een antwoord is op deze zelftoets komt daaruit een risicoprofiel naar voren. Deze kan in de volgende matrix worden neergezet:

Weinig risico, lange termijn:

-Gemixte beleggingsportefeuille
-Verschillende termijnen van de producten
-Gemiddeld rendement op de gehele portefeuille 

Veel risico, lange termijn:

-Weinig gedifferentieerde portefeuille
-Producten met een langere looptijd
-Producten met een bovengemiddeld rendement  

Weinig risico, korte termijn:

-Gemixte beleggingsportefeuille
-Korte looptijden van de producten
-Laag gemiddeld rendement op de gehele portefeuille

Veel risico, korte termijn:

-Weinig gedifferentieerde portefeuille
-Producten met korte looptijden
-Hoge rendementsprognoses


Ben ik een vastgoedbelegger?

Op basis van bovenstaande matrix kan geconcludeerd worden of vastgoed in de beleggingsportefeuille past. Bij vastgoed horen namelijk een aantal wetmatigheden.

Het risicoprofiel van vastgoed ligt gemiddeld tussen veilige beleggingen zoals spaarproducten/obligaties en risicovolle producten als aandelenbeleggingen. Binnen vastgoed fluctueert het risicoprofiel weer naar soort vastgoed. Hoe couranter vastgoed, des te minder risico en des te lager het rendement. Uiteraard hoort bij een hoger risico een beter rendement, dit is immers de beloning voor het lopen van risico. Het risico- en rendementsprofiel van vastgoedfondsen volgt het profiel van het onderliggend vastgoed.

Wat voor soort vastgoedbelegger ben ik?

Als de keuze is gemaakt om in vastgoed te beleggen, volgt de keuze van het soort product. De pluspunten voor beleggen in indirect vastgoed noemde ik al eerder. De belangrijkste voordelen ten opzichte van rechtstreeks vastgoed verwerven is dat er beperkte inleg mogelijk is, het beheer van vastgoed ligt bij een externe beheerder en een beperkte kennis van de vastgoedmarkt niet bezwaarlijk hoeft te zijn voor het beleggingsresultaat.

De risico- en rendementsverwachting is afhankelijk van het soort vastgoed, dus ook voor het vastgoed in beleggingsfondsen. Globaal gezien is een volgorde van risico en dus rendement van laag naar hoog:

  • Sociale huurwoningen
  • Geliberaliseerde of vrije sector huurwoningen
  • Kantoren
  • Winkels
  • Overige bedrijfsruimten
  • Utiliteitsgebouwen

Geslaagd voor de test?

Als de conclusie op basis van bovenstaande checklist is dat u prima kunt beleggen in (indirect) vastgoed kunt u door naar de volgende ronde.

Wel dient de verstandige belegger, zoals met alle beleggingsproducten, zich vooraf goed te verdiepen in de kansen en risico’s van fonds en aanbieder, zodat hij tot een gewogen besluit komt. Bij het ontbreken van de benodigde kennis, blijft eveneens het advies staan om een onafhankelijk adviseur te raadplegen. De AFM heeft voor deze vragen een checklist die de belegger goed op weg helpt. 

FrisoXpert voor uitplaatsing en herplaatsing van bedrijfsmatige huurders bij renovatie

Winkelpand

FrisoXpert beoordeelt en adviseert over VO, DO en marktpositie

Pand aan water

FrisoXpert verhuurt en beheert wijkwinkelcentra met overige voorzieningen

Winkelstraat

FrisoXpert begeleidt herontwikkeling en verhuur van kantoorruimtes

Rood bedrijfspand

FrisoXpert verhuurt en beheert winkelcentra

Winkelpand

FrisoXpert begeleidt trajecten van (her-)ontwikkeling tot en met oplevering

Real Estate

FrisoXpert bemiddelt bij aan- en verhuur van winkels

Interieur

FrisoXpert adviseert en verkoopt uw nieuwbouwplannen

appartementencomplex

FrisoXpert begeleidt trajecten van onteigening en uitplaatsing

Onteigening

FrisoXpert verhuurt en beheert 'gemengde complexen'

Appartement

FrisoXpert begeleidt herbestemming en bestemmingsplan wijzigingen

Vrijstaande woning