blog comments powered by Disqus

De uitdagingen op de woningmarkt

vrijdag 4 januari 2013 8:00
Je zal maar Stef Blok heten en in deze dagen minister van Wonen zijn.

Als we terugblikken in de tijd, dan hadden wij de verkiezingen begin september en de kabinetsformatie daarna. Eerst werd er gepuzzeld met de onderwerpen voor het regeerakkoord, daarna volgden de poppetjes. Als je dan Stef Blok bent, aan de onderhandelingstafel zit en er word je voorgesteld om minster van Wonen te worden, val je daarvoor dan als een blok?

Dossier hypotheekrenteaftrek

De kans om minister te worden is te bijzonder en de uitdaging te groot om 'nee' te zeggen, dus zeg je 'ja'. Je kan op dat moment immers ook zomaar ja zeggen tegen een latente politieke zelfmoord. Het dossier wonen bevat er genoeg aanleidingen voor. Over de hypotheekrenteaftrek kon een politieke partij beter niet voorstellen de aftrekbaarheid ervan ter discussie te stellen.

Inmiddels lijkt het maatschappelijke en politieke klimaat veranderd, waardoor er in ieder geval over dit onderwerp gesproken kan worden. Ook lijkt er inmiddels bewustwording dat ingrepen in dit stelsel onvermijdelijk zijn. Het is nu alleen nog de vraag hoe. Want morrelen aan de hypotheekrenteaftrek in een gestagneerde woningmarkt en economische crisisjaren betekent onvermijdelijk financiële pijn in de portemonnee van vele Nederlanders.

Met de aanpassingen maak je jezelf nog altijd niet favoriet bij een groot deel van het electoraat. Maar wel bij Brussel! Want De Europese Commissie verlangt inmiddels dat Nederland ingrepen gaat doen in het stelsel van de hypotheekrenteaftrek, aangezien dit marktverstorend werkt. Dus onze minister wordt nu door de EU voor het blok gezet, of wordt door de EU juist het blok onder de strop weggeduwd?!

Stap één is inmiddels gezet door definitief een streep te zetten door de aflossingsvrije- en spaarhypotheek. Aflossen van de hypotheek wordt per 2013 weer de norm, eerdergenoemde vormen zullen vanaf komend jaar niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.

Dossier woningcorporaties

En als de uitdaging nog niet groot genoeg was, is er ook nog het dossier woningcorporaties. Een sector die inmiddels met zekere regelmaat het nieuws haalt door weer een schandaal. Maar ook een sector waar het kabinet meent maatschappelijk kapitaal uit los te moeten weken middels de verhuurdersbelasting. Om precies te zijn 2 miljard, te beginnen vanaf komend jaar, 2013.

Deze belasting moet betaald worden doordat verhuurders een boven inflatoire huurverhoging kunnen vragen aan de scheefwonende huurder in de sociale huurwoning, wiens brutosalaris inmiddels boven de norm van Brussel ligt (€ 33.000,- per jaar). De opbrengst van deze belastingheffing vloeit vervolgens weer terug naar het betaalbaar houden van de huren voor de doelgroep waar de sociale huurwoning echt voor is bedoeld.

Hoewel de gedachte ogenschijnlijk sympathiek oogt, zal de scheefwonende huurder waarschijnlijk nog steeds een iets duurdere huur betalen omdat 'ie gewoon lekker woont, of vanwege gebrek aan alternatieven. En hoewel deze maatregel geldt voor alle verhuurders met meer dan 10 verhuureenheden, zal de rekening toch het meeste bij de woningcorporaties komen te liggen. In dat geval is de corporatiesector nu in ieder geval met de kop op het hakblok gelegd en is de vraag slechts wanneer het bijltje valt, niet of het valt.

Enig uitstel van executie is wel gegeven door de Eerste Kamer, aangezien het kabinet daar geen meerderheid heeft, zijn zij voor het doorvoeren van nieuwe wetgeving afhankelijk van steun van een niet-regeringspartij. Die is nog niet gekomen, eerst verlangt het CDA via een motie uitgebreidere onderbouwing van de plannen door de minister, waaruit duidelijk moet worden dat de corporatiesector ondanks deze nieuwe heffing wel in staat zal blijven haar primaire, wettelijke, taak te blijven uitvoeren.

Voorlopig lijkt deze heffing van toepassing voor alle verhuurders van sociale huurwoningen, dus ook particuliere verhuurders. Een motie om deze verhuurdersgroep buiten de nieuwe heffing te houden is vooralsnog aangehouden in afwachting van de nadere toelichting door de minister.

FrisoXpert voor uitplaatsing en herplaatsing van bedrijfsmatige huurders bij renovatie

Winkelpand

FrisoXpert beoordeelt en adviseert over VO, DO en marktpositie

Pand aan water

FrisoXpert verhuurt en beheert wijkwinkelcentra met overige voorzieningen

Winkelstraat

FrisoXpert begeleidt herontwikkeling en verhuur van kantoorruimtes

Rood bedrijfspand

FrisoXpert verhuurt en beheert winkelcentra

Winkelpand

FrisoXpert begeleidt trajecten van (her-)ontwikkeling tot en met oplevering

Real Estate

FrisoXpert bemiddelt bij aan- en verhuur van winkels

Interieur

FrisoXpert adviseert en verkoopt uw nieuwbouwplannen

appartementencomplex

FrisoXpert begeleidt trajecten van onteigening en uitplaatsing

Onteigening

FrisoXpert verhuurt en beheert 'gemengde complexen'

Appartement

FrisoXpert begeleidt herbestemming en bestemmingsplan wijzigingen

Vrijstaande woning