blog comments powered by Disqus

Een baksteen is gemaakt van gebakken lucht.

woensdag 22 mei 2013 8:00
De huidige crisis leert ons weer met beide benen op de grond te komen en te ontdekken waar het ook alweer eigenlijk om gaat. In dit artikel wordt de waarde van een baksteen nader toegelicht.

Uit de klei getrokken.

Van veel panden in ons land is één bestanddeel in ieder geval baksteen. Logisch als je in een land woont dat een rivierdelta is waar in de loop der eeuwigheid rivierslib is gesedimenteerd. Vandaar dat ik dit materiaal als basis voor dit artikel gebruik. Uiteraard staat het symbool voor het feit dat wij het eigenlijk over vastgoed hebben. En als wij het over vastgoed hebben, gaat het om zowel panden ten behoeve van eigen gebruik als om in te investeren als belegger.

De naakte waarheid.

Want het maakt eigenlijk niet uit of je het nu hebt over eigen panden of beleggingspanden, of woningen versus kantoren of winkels. Voor alle soorten vastgoed geldt dat er in de huidige tijd een probleem mee is: woningen worden niet verkocht, waardoor de bouw stagneert en er ook bijna niet meer gebouwd wordt. Kantoren en winkels krijgen met steeds meer leegstand te maken waarvan je terecht kunt afvragen of de huidige leegstand ooit weer daadwerkelijk in gebruik komt. De naakte waarheid is dan ook dat het vastgoed, wat lang bejubeld en hogelijk gewaardeerd was, momenteel te maken heeft met prijsdalingen en waardeverminderingen waarvan ook nooit verwacht was dat dat mogelijk zou zijn.

De waarde van een baksteen verklaard.

Het is nu helder dat de waarde van vastgoed ook als een baksteen kan vallen. Dat maakt de vraag dan ook terecht: wat is die baksteen eigenlijk waard? Het onthutsende antwoord is dat die baksteen zelf eigenlijk gebakken lucht is! Waarde van vastgoed is namelijk niet primair gerelateerd aan de waarde van de gebruikte materialen, maar aan het gebruik dat mogelijk is met het vastgoed. Zo is het woningproject 'de Blauwe Stad' in Groningen, waar mooie woningen op een prachtige plek zouden komen, stop gezet bij gebrek aan belangstelling. Ook bij kantoren geldt dat de waarde gelegen is bij de gebruiker, zeker bij beleggingen; zonder huurder geen huurinkomsten. En zonder huurinkomsten kost een gebouw alleen maar in de vorm van onderhoud, verzekeringen en belastingen. Hoe mooi en bijzonder het gebouw ook is.

Moraal van het verhaal is dat de crisis een goed moment is om zaken te heroverwegen en oude opvattingen op te ruimen ten gunste van nieuwe. En vaak komen daar mooie resultaten van! Voor iedereen die te maken heeft met vastgoed kan de nieuwe zienswijze zijn dat er meer gekeken wordt naar gebruiksmogelijkheden en -kansen van vastgoed dan naar de plek en het gebouw. Het zijn immers de mensen die het leven maken!

FrisoXpert voor uitplaatsing en herplaatsing van bedrijfsmatige huurders bij renovatie

Winkelpand

FrisoXpert beoordeelt en adviseert over VO, DO en marktpositie

Pand aan water

FrisoXpert verhuurt en beheert wijkwinkelcentra met overige voorzieningen

Winkelstraat

FrisoXpert begeleidt herontwikkeling en verhuur van kantoorruimtes

Rood bedrijfspand

FrisoXpert verhuurt en beheert winkelcentra

Winkelpand

FrisoXpert begeleidt trajecten van (her-)ontwikkeling tot en met oplevering

Real Estate

FrisoXpert bemiddelt bij aan- en verhuur van winkels

Interieur

FrisoXpert adviseert en verkoopt uw nieuwbouwplannen

appartementencomplex

FrisoXpert begeleidt trajecten van onteigening en uitplaatsing

Onteigening

FrisoXpert verhuurt en beheert 'gemengde complexen'

Appartement

FrisoXpert begeleidt herbestemming en bestemmingsplan wijzigingen

Vrijstaande woning