blog comments powered by Disqus

Handboek voor ‘de nieuwe economie’.

zaterdag 29 juni 2013 8:00
Sinds 2008 leven we in een economische crisis. Politici doen naarstig hun best om Europa weer op de rit te krijgen, maar lukt dat wel?

Daarom is het goed om even stil te staan en te beschouwen of we wel goed bezig zijn. Want als je uitgaat van verkeerde principes zul je nooit het gewenste resultaat bereiken.

De crisis is geen crisis.

Inderdaad. De crisis is feitelijk het failliet van ons economische systeem zoals dat functioneerde tot september 2008. Dat was een economie die draaide op geld dat eigenlijk geen geld was: te veel kredieten van banken en ogenschijnlijk oneindige overwaardes van vastgoed. Inmiddels is wel duidelijk dat dat systeem niet meer werkt en herstel van de economie niet gebaseerd kan zijn op deze principes. Maar hoe dan verder?

Ieder einde is het begin van iets nieuws.

Deze boeddhistische wijsheid is nog steeds ontzettend waar. De vraag is nu hoe dat nieuwe begin er uit ziet. Vandaar dat in deze column een aantal voorzetten worden gedaan voor de nieuwe economie.
Om te beginnen zal er weer meer gedaan moeten worden met eigen geld en minder met geleend geld. Dit wordt inmiddels al zichtbaar doordat er nog nooit zo veel gespaard is als nu, ondanks de crisis! Ook zorgt de politiek ervoor dat bij financiering van vastgoed de leencapaciteit geleidelijk wordt afgebouwd tot onder de 100% van de waarde van het onderpand. Hierdoor is er bij aankoop van vastgoed meer eigen geld nodig en zullen in de toekomst minder hypotheken ‘onder water staan’; de waarde van de hypotheek die de waarde van het onderpand overstijgt. Een restschuld bij verkoop zal dan ook weer minder vaak voorkomen.

Eigen = dom!

Inmiddels begint het besef te groeien, met name bij jongeren, dat het verwerven van bezit niet per definitie meer belangrijk is. Delen, ruilen en lenen komen in steeds meer varianten voor en zijn een prima methode om toch behoeftes te vervullen zonder zelf alles nieuw te kopen wat je graag wilt hebben of gebruiken. Ook is dit een prima methode om toch de dingen te doen die je graag wilt terwijl er minder geld beschikbaar is.
Een ander onderdeel van het nieuwe denken over materie is het zogenaamde ‘cradle-to-cradle’ principe: goederen zijn niet langer eenmalig te gebruiken waarna ze weggegooid worden, integendeel. Doordat in de toekomst grondstoffen schaarser en daardoor ook duurder worden, gaat het cradle-to-cradle principe er vanuit dat grondstoffen het liefst oneindig herbruikbaar zijn; ook dit past weer in de eerder genoemde gedachte over het nieuwe begin na een einde. Dit principe is nader uitgewerkt in een boek van William McDonough en Michale Braungart:
uitleg cradle-to-cradle

De nieuwe werkgelegenheid.

Die zal dus meer bestaan uit hergebruik en recycling van materialen. Ook was de bouwsector de grootste werkverschaffer in Nederland tot de crisis. Met de vele leegstaande gebouwen in ons land zal de toekomst meer bestaan uit hergebruik en zal er slecht incidenteel nog nieuwbouw plaats vinden.
De schaarste aan grondstoffen zal er toe leiden dat energie steeds duurder wordt en dat verduurzamen van gebouwen steeds belangrijker wordt. Inmiddels is het al mogelijk om energieneutrale gebouwen te construeren.

Beleggen in de nieuwe economie zal investeren zijn in organisaties die primair bezig zijn met welzijn van mens en milieu, waarbij rendement meer uitgedrukt zal worden in termen van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen dan in financiële winst. Het is uiteindelijk de mens die de toegevoegde waarde maakt en bepaalt, niet de materie.

FrisoXpert voor uitplaatsing en herplaatsing van bedrijfsmatige huurders bij renovatie

Winkelpand

FrisoXpert beoordeelt en adviseert over VO, DO en marktpositie

Pand aan water

FrisoXpert verhuurt en beheert wijkwinkelcentra met overige voorzieningen

Winkelstraat

FrisoXpert begeleidt herontwikkeling en verhuur van kantoorruimtes

Rood bedrijfspand

FrisoXpert verhuurt en beheert winkelcentra

Winkelpand

FrisoXpert begeleidt trajecten van (her-)ontwikkeling tot en met oplevering

Real Estate

FrisoXpert bemiddelt bij aan- en verhuur van winkels

Interieur

FrisoXpert adviseert en verkoopt uw nieuwbouwplannen

appartementencomplex

FrisoXpert begeleidt trajecten van onteigening en uitplaatsing

Onteigening

FrisoXpert verhuurt en beheert 'gemengde complexen'

Appartement

FrisoXpert begeleidt herbestemming en bestemmingsplan wijzigingen

Vrijstaande woning