blog comments powered by Disqus

Vakantie, mooi weer en we nemen mee:…..

vrijdag 2 augustus 2013 8:00
…. een goed (e-)boek om te lezen. Iets waar we eindelijk weer tijd voor hebben. Mijn suggestie is wellicht relevanter dan ooit: ‘Being There’ van Jerzy Kosinski.

Hoe een boek uit 1979 nog steeds actueel kan zijn.

De natuur als metafoor

Dat is de essentie van dit boek. De hoofdpersoon ‘Chance’ heeft zijn leven doorgebracht als inwonende tuinman. Hij heeft nooit het huis verlaten, de tuin en zijn werkgever waren slechts zijn wereld. De echte wereld daarbuiten kent hij slecht van wat hij heeft gelezen en gezien op televisie. Als zijn werkgever overlijdt wordt het huis verkocht en komt hij op straat, voor het eerst van zijn leven. Op straat wordt hij aangereden, maar de chauffeur neemt hem mee naar huis. Dat is het huis van de adviseur van de President. Chance mag een tijdje blijven en komt daardoor al gauw ook in contact met de President zelf. Aangezien Chance nooit verder is geweest dan zijn tuin, probeert hij bij alle gesprekken over de economische situatie terug te grijpen op de natuur als zijn referentiekader. Zijn achtergrond niet kennende, vatten anderen dat uiteraard op als een blijk van wijsheid en grote bekendheid is dan ook aanstaande voor Chance.

Spannend tot op het eind

Ik heb dit boekje al vele jaren in huis, een pocket van iets meer dan 100 pagina’s, en heb het reeds vele malen gelezen. Iedere keer wordt ik weer geraakt door het verhaal en lees ik het in één keer uit. Bijzonder voor een verhaal met zo’n eenvoudige basis en zo’n beperkte omvang. Ook is het boek verfilmd: https://nl.wikipedia.org/wiki/Being_There_film

Actualiteitswaarde

De reden dat ik hierop kom is gelegen in het feit dat het momenteel buiten meer dan 30° is en dat het waarschijnlijk nog nooit zo warm was in augustus. Dit staat in sterke tegenstelling tot de afgelopen winter, die lang duurde met veel kou en sneeuw. Kortom, na barre tijden komen ook weer goede tijden! Dit universele mechanisme kun je ook vermoeden voor onze economie, die het nog steeds moeilijk heeft. En ook Chance ging daar vanuit!
De kracht om te blijven hopen op betere tijden zal geput moeten worden uit dit mechanisme, samen met een stuk uithoudingsvermogen. Daarnaast zullen we moeten blijven zoeken naar de kansen en mogelijkheden die ook latent zijn, maar waarschijnlijk nog niet gezien of benut worden.

De kansen zijn…

Reeds in mijn vorige column ‘handboek voor de nieuwe economie’ gaf ik een doorkijk naar de toekomst.  Hierin schetste ik een beeld van een economie die meer draait om hergebruik en recycling van materialen. Ook zal de toenemende schaarste aan grondstoffen er toe leiden dat energie steeds duurder wordt en dat verduurzamen van gebouwen steeds belangrijker wordt.

Een kans is dus om te investeren in vermindering van stroomgebruik en mogelijkheden voor eigen opwekking van energie. Meeste bekende vormen zijn inmiddels zonnepanelen en Warmte-Koude Opslag (WKO) systemen. Hoewel aanvankelijk de investeringen fors lijken, is over de gehele levensduur van een dergelijke installatie een rendement mogelijk dat fors ligt boven de huidige gemiddelde rente op een spaarrekening. Daarnaast vermindert het ook nog de afhankelijkheid van derden en de kans op plotselinge en/of forse prijsstijgingen.

Een andere kans is ook om, voor zover van toepassing, een eigen bedrijfsgebouw te kopen. Er staat veel leeg wat tegen bodemprijzen gekocht kan worden. En ook hiervoor geldt weer dat het rendement op een spaarrekening momenteel onder het inflatieniveau ligt. Dus om met de woorden van onze premier te spreken: “Geeft uw geld uit!”

FrisoXpert voor uitplaatsing en herplaatsing van bedrijfsmatige huurders bij renovatie

Winkelpand

FrisoXpert beoordeelt en adviseert over VO, DO en marktpositie

Pand aan water

FrisoXpert verhuurt en beheert wijkwinkelcentra met overige voorzieningen

Winkelstraat

FrisoXpert begeleidt herontwikkeling en verhuur van kantoorruimtes

Rood bedrijfspand

FrisoXpert verhuurt en beheert winkelcentra

Winkelpand

FrisoXpert begeleidt trajecten van (her-)ontwikkeling tot en met oplevering

Real Estate

FrisoXpert bemiddelt bij aan- en verhuur van winkels

Interieur

FrisoXpert adviseert en verkoopt uw nieuwbouwplannen

appartementencomplex

FrisoXpert begeleidt trajecten van onteigening en uitplaatsing

Onteigening

FrisoXpert verhuurt en beheert 'gemengde complexen'

Appartement

FrisoXpert begeleidt herbestemming en bestemmingsplan wijzigingen

Vrijstaande woning