blog comments powered by Disqus

Voor de woningmarkt nog geen goed nieuws

donderdag 29 november 2012 8:00
Een nieuw kabinet, een nieuw ministerie speciaal voor de woningmarkt. Kunnen huizenbezitters hopen op goede tijden?

'Berend Botje ging uit varen… met zijn scheepje naar Zuidlaren.' Een mooi rijmpje en op symbolische wijze actueel. Want Berend Botje vertrekt naar Amerika en komt nooit weerom. De trek van het platteland naar een andere wereld is inmiddels tastbaarder dan ooit. En dat beïnvloedt de woningmarkt weer.

Krimpregio's in Nederland

Sinds een paar jaar wordt er al gesproken over krimp van bepaalde gebieden in Nederland. Er zijn zelfs al zogenaamde krimpregio's aangewezen.

Allereerst is er in onze samenleving nog steeds een verschuiving gaande in het soort werkgelegenheid. Ons land wordt steeds meer een kenniseconomie en steeds minder een productie-economie. Steeds meer goederen in ons dagelijks leven zijn immers ‘made in China’. Bij deze verandering van werkgelegenheid hoort ook een trek naar de steden, en daarmee een leegloop van het platteland. Dit is begonnen bij de industriële revolutie en speelt nog steeds.

Ook wijzigt de demografische samenstelling van onze bevolking. Het CBS verwacht dat vanaf 2040 een krimp inzet van de bevolking. Redenen hiervoor zijn onder andere een teruglopend aantal kinderen per huishouden, vergrijzing van de bevolking en een al jaren dalend aantal immigranten.

Gevolgen voor de woningmarkt

Deze wijzigingen hebben onvermijdelijk gevolgen voor de woningvoorraad en daarmee ook voor de huizenprijzen. Nu al lijkt er in de krimpgebieden sprake van een onoplosbaar woningoverschot. Het is immers niet voor niets dat bijvoorbeeld de provincie Limburg middels reclamespotjes op televisie bewoners naar (Zuid-)Limburg probeert te lokken.

Ik ga er dan ook vanuit dat gemiddelde woningprijzen in de krimpregio's niet meer zullen stijgen, maar blijvend zullen dalen. Ook de NVM heeft hier al in 2010 in het rapport 'Krimpgebied = Kansgebied' aandacht aan besteed.

En toen kwam er een nieuw kabinet

Sinds deze maand is er, ondanks een slechte start vanwege de inkomensafhankelijke zorgpremie, een nieuw kabinet. Wat kunnen wij verwachten van dit kabinet met betrekking tot de woningmarkt? Ik zou zeggen: voorlopig niet veel goeds!

Want ook al heeft minister Stef Blok nu 'wonen' specifiek in zijn portefeuille, dat houdt nog niet per definitie in dat er op korte termijn veranderingen ten positieve te verwachten zijn.

Zo is het plan om de bekende 'puntentelling' voor huurwoningen af te schaffen en de huur afhankelijk te maken van de WOZ-waarde van de woning. Doel is daarmee meer evenwicht te brengen in de verhouding van de hoogte van de huur in relatie tot de populariteit van de ligging van de woning. Dit betekent voor verhuurders in krimpregio's een huurverlaging; een tegenvaller in een toch al lastige regio.

Ook komt er een verhuurdersbelasting voor eigenaren met meer dan tien huurwoningen. En hoewel de WOZ-gerelateerde huur in de randstad een hogere huuropbrengst betekent, weegt die niet op tegen deze nieuwe belastingmaatregel. Met name woningcorporaties vrezen inmiddels voor hun voortbestaan.

Is er ook nog goed nieuws voor de woningmarkt?

Je zou denken dat met dalende woningprijzen de WOZ-waardes meedalen en daarmee dus ook de belastingdruk. Ook hier is weer een teleurstelling te incasseren; door een korting vanuit het gemeentefonds gebruiken gemeentes de OZB-belasting (op basis van de WOZ-waarde) om hun begroting te dichten. Hierdoor merkt de gemiddelde woningbezitter niets van de daling van de WOZ-waarde van de woning.

Alles overziend zou ik op dit moment niet graag in de schoenen van Stef Blok staan. De woningmarkt in Nederland is van een onderschat groot belang voor de economie en is door jarenlang overheidsingrijpen met diverse regelingen totaal ontspoord op een manier dat het haast een godswonder vereist om hierin weer (markt-)evenwicht te krijgen. Daarom voor Stef Blok: prettige wedstrijd!

FrisoXpert voor uitplaatsing en herplaatsing van bedrijfsmatige huurders bij renovatie

Winkelpand

FrisoXpert beoordeelt en adviseert over VO, DO en marktpositie

Pand aan water

FrisoXpert verhuurt en beheert wijkwinkelcentra met overige voorzieningen

Winkelstraat

FrisoXpert begeleidt herontwikkeling en verhuur van kantoorruimtes

Rood bedrijfspand

FrisoXpert verhuurt en beheert winkelcentra

Winkelpand

FrisoXpert begeleidt trajecten van (her-)ontwikkeling tot en met oplevering

Real Estate

FrisoXpert bemiddelt bij aan- en verhuur van winkels

Interieur

FrisoXpert adviseert en verkoopt uw nieuwbouwplannen

appartementencomplex

FrisoXpert begeleidt trajecten van onteigening en uitplaatsing

Onteigening

FrisoXpert verhuurt en beheert 'gemengde complexen'

Appartement

FrisoXpert begeleidt herbestemming en bestemmingsplan wijzigingen

Vrijstaande woning