Profiel

Bekijk het profiel van FrisoXpert op LinkedIn.

 

Portfolio

Onder andere in eerdere werkkringen zijn de volgende ervaringen opgedaan:

vastgoedonderzoek & advies

 • Ten behoeve van acquisitie voor verschillende partijen zijn onder andere kadaster en bestemmingsplannen gerechercheerd naar publieke en privaatrechtelijke kenmerken
 • Voor projectontwikkelaars en corporaties zijn regelmatig het Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp van nieuwbouwprojecten beoordeeld van zowel woningbouw als bedrijfsmatig vastgoed
 • Van nieuwbouwplannen zijn analyses gemaakt van de commerciĆ«le haalbaarheid, alsmede van de te verwachten opbrengst

waarderen & taxeren

 • Diverse losse objecten als portefeuilles zijn getaxeerd, waaronder winkels, kantoren, overige bedrijfsruimtes en woningen
 • Er is getaxeerd voor zowel aankoop- en verkoopdoeleinden als voor beleggingsdoeleinden
 • Vastgoedportefeuilles zijn getaxeerd en beoordeeld in het kader van herstructureringsplannen

acquisitie & makelaardij

 • Namens projectontwikkelaars is er acquisitie gepleegd ten behoeve van verwerving van overtollige gebouwen in de maatschappelijke sector in de regio Amsterdam, alsmede bouwgrond door heel Nederland
 • Diverse aanhuur- en verhuuropdrachten van bedrijfsmatig vastgoed zijn succesvol vervuld
 • Heronderhandeling van lopende bedrijfsmatige huurcontracten zijn zowel gedaan vanuit huurders- als verhuurdersperspectief
 • Vele aan- en verkooptransacties zijn begeleid, van zowel particulier vastgoed als bedrijfsmatig- en beleggingsvastgoed. Hieronder waren ook sale en leaseback transacties
 • Diverse nieuwbouwprojecten in de regio Amsterdam, waaronder de Zuidas, zijn begeleid vanaf de planfase tot en met de verkoop en oplevering aan de kopers
 • In het kader van de aanleg van de vijfde baan van Schiphol zijn eigenaren begeleid die op basis van onteigeningsprocedures en -voorwaarden elders dienden te worden gehuisvest
 • In verband met renovatie van bedrijfsruimtes zijn diverse huurders succesvol uitgeplaatst

vastgoed-, asset- & portfoliomanagement

 • Diverse vastgoedportefeuilles zijn beheerd, zowel bedrijfsmatig als residentieel vastgoed
 • In het kader van het managen van vastgoedportefeuilles zijn diverse renovaties begeleid ten behoeve van het verbeteren van de verhuurbaarheid of het verhogen van de huuropbrengst. Het betreft zowel bedrijfsmatig vastgoed als woningen
 • Voor een corporatie is de 'recessieaanpak' ontwikkeld om bedrijfsmatige huurders te ondersteunen in hun ondernemerschap in tijden van verminderde omzetten

project- & interimmanagement

 • Voor een vermogensbeheerder is op interimbasis leiding gegeven aan de commerciĆ«le afdeling. Tevens is een start gemaakt met disposities uit de vastgoedportefeuille in het kader van het herstructureren van de portefeuille

 

 

FrisoXpert voor uitplaatsing en herplaatsing van bedrijfsmatige huurders bij renovatie

Winkelpand

FrisoXpert beoordeelt en adviseert over VO, DO en marktpositie

Pand aan water

FrisoXpert verhuurt en beheert wijkwinkelcentra met overige voorzieningen

Winkelstraat

FrisoXpert begeleidt herontwikkeling en verhuur van kantoorruimtes

Rood bedrijfspand

FrisoXpert verhuurt en beheert winkelcentra

Winkelpand

FrisoXpert begeleidt trajecten van (her-)ontwikkeling tot en met oplevering

Real Estate

FrisoXpert bemiddelt bij aan- en verhuur van winkels

Interieur

FrisoXpert adviseert en verkoopt uw nieuwbouwplannen

appartementencomplex

FrisoXpert begeleidt trajecten van onteigening en uitplaatsing

Onteigening

FrisoXpert verhuurt en beheert 'gemengde complexen'

Appartement

FrisoXpert begeleidt herbestemming en bestemmingsplan wijzigingen

Vrijstaande woning