Vastgoed-, asset- en portfoliomanagement

Bezit verwerven is een vak, maar bezit (be)houden is een heel ander vak. Goed management is essentieel voor waardebehoud en mogelijk zelfs waardeverbetering. Dat geldt ook voor vastgoed. Goed vastgoedmanagement is daarom belangrijk en verdient zeker net zoveel aandacht als het acquisitieproces zelf.

Vastgoedmanagement kan worden opgeknipt in de volgende deelgebieden:

  • Bij vastgoed op objectniveau draait het om de prestatie van het unieke object. Door een goede inzet van financieel, technisch en commercieel beheer wordt geprobeerd om zowel met het object als met de gebruiker een optimale situatie te bereiken.
  • Bij assetmanagement draait het om het sturen op waardebehoud en waardeverbetering van de asset binnen de vastgoedportefeuille. De asset kan het aandeel winkels, kantoren, woningen of een ander soort exploitatiegebonden vastgoed omvatten.
  • Bij portfoliomanagement draait het om het sturen op waardebehoud en waardeverbetering van het gehele portfolio of de vastgoedportefeuille. Dit kan door te sturen op de diverse assets, maar ook door het actief aankopen of verkopen van onderdelen van de portefeuille. Hierbij kan het doel zijn om het belang van bepaalde assets te vergroten of te verkleinen binnen de vastgoedportefeuille.

Doordat FrisoXpert ook actief is op andere vastgoedgebieden, zoals aan- en verkoop en taxeren, en bovendien zowel gebruikers als eigenaren vertegenwoordigt, overziet FrisoXpert alle aspecten en belangen die relevant zijn bij goed vastgoed-, asset- en portfoliomanagement.

FrisoXpert voor uitplaatsing en herplaatsing van bedrijfsmatige huurders bij renovatie

Winkelpand

FrisoXpert beoordeelt en adviseert over VO, DO en marktpositie

Pand aan water

FrisoXpert verhuurt en beheert wijkwinkelcentra met overige voorzieningen

Winkelstraat

FrisoXpert begeleidt herontwikkeling en verhuur van kantoorruimtes

Rood bedrijfspand

FrisoXpert verhuurt en beheert winkelcentra

Winkelpand

FrisoXpert begeleidt trajecten van (her-)ontwikkeling tot en met oplevering

Real Estate

FrisoXpert bemiddelt bij aan- en verhuur van winkels

Interieur

FrisoXpert adviseert en verkoopt uw nieuwbouwplannen

appartementencomplex

FrisoXpert begeleidt trajecten van onteigening en uitplaatsing

Onteigening

FrisoXpert verhuurt en beheert 'gemengde complexen'

Appartement

FrisoXpert begeleidt herbestemming en bestemmingsplan wijzigingen

Vrijstaande woning