Schweitzerlaan 74 te Amstelveen
€ 795.000,- k.k.
Beschikbaar
ca. 550 BVO bedrijfspand
Verhuurd bedrijfspand op een goed bereikbare zichtlocatie
Uitgebreide omschrijving

Op een goed bereikbare zichtlocatie wordt aangeboden een verhuurd bedrijfspand, bestaande uit twee samengevoegde units, met een begane grond en een verdieping. Het geheel omvat circa 550 m2 Bruto Vloer Oppervlakte (BVO). Het bedrijfspand is gelegen op het recente bedrijventerrein Westwijk aan de zuidzijde van Amstelveen, nabij de kruising van de Beneluxbaan en de N231 naar Schiphol.

Aan de binnenzijde is het pand volledig en hoogwaardig turn-key afgewerkt met horecakeukens, koelcellen en bijbehorende faciliteiten ten behoeve van een grootschalige horecakeuken of cateringbedrijf.
Aan de buitenzijde is het pand hoogwaardig afgewerkt met onder andere hardstenen leien op de gevel.

Het pand is langjarig verhuurd aan Sushi Time, een producent en leverancier van sushi gerechten.

Download hier de brochure.

 

 Adres

Schweitzerlaan 74, 1187 JD Amstelveen.

Hoewel huisnummer 72 ter plaatste nog aanwezig is, is deze bij beschikking formeel ingetrokken in 2010.

Oppervlakte
Bedrijfsruimte
Circa 550 m2 Bruto Vloer Oppervlak (BVO), er is geen NEN2580-meting beschikbaar.
Kadastrale informatie Gemeente Amstelveen, Sectie O, nummer 7173, groot 3 are
36 centiare.
Erfpacht/Eigen grond

Het pand is op eigen grond gelegen.

Zakelijke lasten (2016)

Onroerende zaak belasting eigenaar € 1.154,04/jaar
Rioolrecht: € 198,-/jaar
Contributie Vereniging Parkmanagement € 182,66/jaar

Milieu

Volgens het eigendomsbewijs is de grond gesaneerd vóór de
bouw van het pad. Informatie via de publieke bron www.bodemloket.nl bevestigt deze informatie.

Oplevering In overleg.
Opleveringsniveau

De beide units zijn fysiek samengevoegd en volledig afgewerkt. Aan de voorzijde hebben beide units op de begane grond een eigen overheaddeur alsmede een separate entree. De begane grond is ingericht als horecakeuken ten behoeve van grootschalige voedselbereiding, met onder andere een koude- en een warme keuken, koelcellen en een transportlift naar de eerste etage.
Op de eerste verdieping zijn sanitairruimtes met toiletten en douches, kantoorruimte, een kantine en opslagruimte.
  
De vloerbelasting is circa 1.500 kg./m2.
Het pand heeft aansluiting voor krachtstroom voor electriciteit en G4 voor gas.
Het pand is voorzien van een alarminstallatie.
De kozijnen zijn van aluminium met isolerende beglazing.

Bouwjaar omstreeks 2006
Parkeren

Het pand beschikt over vijf eigen parkeerplaatsen, twee daarvan zijn gelegen aan de voorzijde van het pand en drie plaatsen zijn op het parkeerterrein aan de zijkant.

Huursituatie

Het pand is geheel langjarig verhuurd aan een producent en leverancier van sushi gerechten, Sushi Time.
Looptijd: vanaf 01 februari 2015 tot en met 31 januari 2022. Vervolgens is er een verlengingsoptie van 5 jaar tot en met
31 januari 2027. Daarna loopt de huurovereenkomst stilzwijgend verder per 05 jaar.
Op de huurprijs is een ingroeiregeling van toepassing. Per
01 februari 2017 bedraagt de kale huurprijs €75.000,- per jaar, te vermeerderen met 21% BTW. Per 01 februari 2018 wordt de huurprijs jaarlijkse regulier geïndexeerd.

Bestemming

Het geldende bestemmingplan is Amstelveen Zuid-West 2014,
van toepassing is de bestemming 'Gemengd-3':

Artikel 9 Gemengd 3

De voor 'Gemengd 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • bedrijfsactiviteiten van bedrijven die behoren tot de categorieën 1 en 2 uit de van deze planregels deel uitmakende Staat van Bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, alsmede met uitzondering van bedrijfsactiviteiten die vallen onder het besluit externe veiligheid inrichtingen;
 • dienstverlening;
 • maatschappelijke voorzieningen, met uitzondering van kinderdagverblijven en onderwijsvoorzieningen;
 • parkeervoorziening/garage;
  met de daarbij behorende:
 • terrassen,
 • bouwwerken geen gebouw zijnde;
  met daaraan ondergeschikt:
 • ontsluitingswegen en andere verhardingen;
 • groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;
 • detailhandel ten dienste van de bestemming;
 • horeca ten dienste van de bestemming.
Bereikbaarheid

Het bedrijfspand is gelegen op een unieke en goed bereikbare zichtlocatie op de grens van Amstelveen en Aalsmeer. Het recente bedrijventerrein Westwijk is gesitueerd aan de zuidzijde van Amstelveen, nabij de kruising van de Beneluxbaan en de N231 naar Schiphol. Hierdoor zijn zowel Amstelveen, Schiphol als Aalsmeer snel en goed bereikbaar. Ook de uitvalswegen A9 en A4 zijn enkele autominuten nabij.

Lidmaatschap vereniging

De eigenaren van bedrijfspanden op het Bedrijvenpark Westwijk hebben zich verenigd in ‘Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark Westwijk’. Deze vereniging behartigt een aantal gemeenschappelijke belangen, waaronder bewegwijzering, beveiliging, reclamevoering, vuilafvoer en onderhoudskwesties.

Zekerheidsstelling 10% waarborgsom c.q. bankgarantie dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopakte bij de notaris aanwezig te zijn.
Bijzonderheden

Koper aanvaardt het gekochte bij levering uitdrukkelijk in de   staat waarin het zich alsdan bevindt met alle eventuele kenbare  gebreken, aanvaardt hij de feitelijke omstandigheden met betrekking tot de constructie, de gebruikte materialen,      waaronder eventueel asbest, de aanwezigheid van olietanks,   eventuele bodemverontreiniging, de toestand van de        technische installaties en dergelijke. Bij aanvaarding van het verkochte verklaart koper ter zake van vorenbedoelde staat geen  vorderingen te kunnen doen gelden op verkoper alsmede verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken van derden betreffende (eventuele) gebreken van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijk rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van eigendomsoverdracht. Koper aanvaardt hiervan kennis te hebben genomen.

De koop zal verder geschieden onder normale bepalingen en   condities als genoemd in de Koopakte van de Koninklijke          Notariële Beroepsorganisatie Ring Amsterdam.
De koop en levering zal geschieden bij een notaris in de regio
Amstelveen. Indien koper een notaris buiten deze regio aanwijst brengen verkoper en diens makelaar aanvullende kosten in rekening voor reistijd en –kosten naar de notaris.

Voorbehoud Deze vrijblijvende informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door FrisoXpert echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

FrisoXpert voor uitplaatsing en herplaatsing van bedrijfsmatige huurders bij renovatie

Winkelpand

FrisoXpert beoordeelt en adviseert over VO, DO en marktpositie

Pand aan water

FrisoXpert verhuurt en beheert wijkwinkelcentra met overige voorzieningen

Winkelstraat

FrisoXpert begeleidt herontwikkeling en verhuur van kantoorruimtes

Rood bedrijfspand

FrisoXpert verhuurt en beheert winkelcentra

Winkelpand

FrisoXpert begeleidt trajecten van (her-)ontwikkeling tot en met oplevering

Real Estate

FrisoXpert bemiddelt bij aan- en verhuur van winkels

Interieur

FrisoXpert adviseert en verkoopt uw nieuwbouwplannen

appartementencomplex

FrisoXpert begeleidt trajecten van onteigening en uitplaatsing

Onteigening

FrisoXpert verhuurt en beheert 'gemengde complexen'

Appartement

FrisoXpert begeleidt herbestemming en bestemmingsplan wijzigingen

Vrijstaande woning