Touwslagerij 7 boven, Amstelveen
€50,- per m2 / jaar / exclusief BTW
Verhuurd
ca. 375 m2 BVO bedrijfsruimte
bedrijfsruimte op eerste etage
Uitgebreide omschrijving

Op een goed bereikbare locatie wordt aangeboden een bedrijfsruimte op de eerste verdieping. Het object omvat circa 375 m2 Bruto Vloer Oppervlakte (BVO). Metrages zijn globaal ingemeten op basis van de plattegrond (zie brochure), er is géén NEN2580-meting beschikbaar.

Het bedrijfspand is gelegen op het bedrijventerrein Legmeer aan de zuidzijde van Amstelveen, nabij de kruising van de Beneluxbaan en de N521 naar Uithoorn.

Aan de binnenzijde is het pand afgewerkt voor een bedrijf in de voedselverwerking.
Aan de buitenzijde is het pand goed onderhouden en onder andere voorzien van een representatieve entreepartij met luifel, alsmede een overheaddeur aan de straatzijde en een zijstraat met achteringang.

Verhuurder zal in de huurovereenkomst een clausule opnemen dat partijen bekend zijn met de intenties van verhuurder ten aanzien van het toekomstperspectief van het gehuurde, namelijk herontwikkeling na verloop van de afgesproken huurtermijn en dat daaruit volgt dat verhuurder slecht het minimaal noodzakelijke onderhoud aan het casco zal verrichting in het kader van de instandhouding van het gehuurde.
Onderhoud aan installaties en het afbouwpakket geschieden in overleg tussen huurder en verhuurder. De maximale huurtermijn is 03 jaar.

Het pand is leeg en derhalve per direct te betrekken.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de uitgebreidere projectbrochure.

Deze vrijblijvende informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door FrisoXpert echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding. 

Eventuele overeenstemming vindt slechts plaats na expliciete én schriftelijke goedkeuring door verhuurder

FrisoXpert voor uitplaatsing en herplaatsing van bedrijfsmatige huurders bij renovatie

Winkelpand

FrisoXpert beoordeelt en adviseert over VO, DO en marktpositie

Pand aan water

FrisoXpert verhuurt en beheert wijkwinkelcentra met overige voorzieningen

Winkelstraat

FrisoXpert begeleidt herontwikkeling en verhuur van kantoorruimtes

Rood bedrijfspand

FrisoXpert verhuurt en beheert winkelcentra

Winkelpand

FrisoXpert begeleidt trajecten van (her-)ontwikkeling tot en met oplevering

Real Estate

FrisoXpert bemiddelt bij aan- en verhuur van winkels

Interieur

FrisoXpert adviseert en verkoopt uw nieuwbouwplannen

appartementencomplex

FrisoXpert begeleidt trajecten van onteigening en uitplaatsing

Onteigening

FrisoXpert verhuurt en beheert 'gemengde complexen'

Appartement

FrisoXpert begeleidt herbestemming en bestemmingsplan wijzigingen

Vrijstaande woning