Zeeburgerpad 58 te Amsterdam
€ 649.000,- k.k.
Verkocht
Bedrijfsruimte met bovenwoning van ca. 120m2
Twee bedrijfsruimtes met zelfstandige bovenwoning
Uitgebreide omschrijving

Een bedrijfsruimte op de begane grond bestaande uit twee ruimtes, per unit circa 135 m2, derhalve tezamen circa 270 m2. Tevens een zelfstandige bovenwoning van circa 120 m2 met dakterras aan voor- en achtergevel. De bedrijfsruimtes zijn ieder voorzien van een eigen overheaddeur en zijn afzonderlijk  te gebruiken. De afwerking van zowel bedrijfsruimtes als bovenwoning is eenvoudig. Het pand is aan de voorzijde en achterzijde gelegen aan een gracht; aan de voorzijde het lozingskanaal en aan de achterzijde de Nieuwevaart.

Het object is niet gesplitst in appartementsrechten, maar kan wel volgens geldende regelgeving gesplitst worden.

Download hier de brochure.

Adres Zeeburgerpad 58, 1019 AC  Amsterdam
Oppervlakte
Bedrijfsruimte
(begane grond)
Circa 135 m2  per unit Circa 270m2 totaal

Oppervlakte
Bovenwoning

Circa 120m2, 5 kamers, open keuken, dakterras en balkon
Kadastrale informatie Gemeente Amsterdam A, Sectie A, nummer 7082, groot 3 are 17 centiare
Erfpacht Het huidige tijdvak loopt tot 15 mei 2050. Van Toepassing zijn de Algemene Bepalingen 1966 van de Gemeente Amsterdam. De erfpacht is voor het lopende tijdvak afgekocht.
Zakelijke lasten (2013) Onroerende zaak belasting eigenaar € 423,64 (begane grond) 
Onroerende zaak belasting eigenaar € 205,87 (bovenwoning)
Rioolrecht: € 149,41 per verdieping
Zekerheidsstelling 10% waarborgsom c.q. bankgarantie dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopakte bij de notaris aanwezig te zijn.
Milieu Volgens verkregen informatie van de dienst Milieu en Bouwtoezicht, d.d. 28 mei 2014, is bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de Gemeente Amsterdam geen negatieve informatie bekend met betrekking tot verontreiniging.
Oplevering In overleg
Opleveringsniveau

Iedere unit van de bedrijfsruimte op de begane grond heeft een eigen overheaddeur. Tevens is in de bedrijfsruimte een eenvoudige toiletruimte en een eenvoudige pantry aanwezig. De elektrische installatie is eenvoudig en vormt een ongesplitst geheel met de installatie van de bovenwoning.

De vloerbelasting is circa 1.000 kg./m2.
De vrije hoogte van de bedrijfsruimte is circa 3 meter.
De bedrijfsruimtes zijn onverwarmd.

De bovenwoning heeft een eigen entree en trappenhuis aan de voorgevel van het pand. De afwerking is eenvoudig en heeft een gedateerd afwerking. Verwarming geschiedt middels hete lucht verwarming. De kozijnen zijn van kunststof met dubbele beglazing.

Bouwjaar omstreeks 1984
Parkeren Voldoende betaalde mogelijkheden op de openbare weg
Vraagprijs hele pand € 649.000,- kosten koper
Bestemming Van toepassing is bestemmingsplan Cruquius, van toepassing is bestemming 'Bedrijf-2' en 'bedrijfswoning':
“Voor zover de gronden binnen de bestemming 'Bedrijf - 2' mogen worden gebruikt voor bedrijven, zijn slechts de volgende categorieën bedrijven toegestaan: bedrijven zijn uitsluitend toegestaan voor zover deze in de van deze regels deel uitmakende Staat van bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein vallen in milieucategorie 1, 2 en 3.”
Bereikbaarheid Prachtig gelegen aan de rand van de binnenstad van Amsterdam en nabij het Oostelijk havengebied. Uitstekend bereikbaar met het openbaarvervoer. Vanzelfsprekend is deze locatie ook prima bereikbaar met eigen vervoer. Via de Piet Heintunnel (S114) of via de Zuiderzeeweg is de ringweg A10 binnen enkele minuten bereikbaar.
Bijzonderheden

Koper aanvaardt het gekochte bij levering uitdrukkelijk in de staat waarin het zich alsdan bevindt met alle eventuele kenbare gebreken, aanvaardt hij de feitelijke omstandigheden met betrekking tot de constructie, de gebruikte materialen, waaronder eventueel asbest, de aanwezigheid van olietanks, eventuele bodemverontreiniging, de toestand van de technische installaties en dergelijke. Bij aanvaarding van het verkochte verklaart koper ter zake van vorenbedoelde staat geen vorderingen te kunnen doen gelden op verkoper alsmede verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken van derden betreffende (eventuele) gebreken van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijk rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/ of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van eigendomsoverdracht. Koper aanvaardt hiervan kennis te hebben genomen.

De koop zal verder geschieden onder normale bepalingen en condities als genoemd in de Koopakte van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Ring Amsterdam.

Voorbehoud Deze vrijblijvende informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door FrisoXpert echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard,       noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.
collega-makelaar Dit object wordt collegiaal aangeboden met O & G Bedrijfsmakelaars
te Amsterdam

 

FrisoXpert voor uitplaatsing en herplaatsing van bedrijfsmatige huurders bij renovatie

Winkelpand

FrisoXpert beoordeelt en adviseert over VO, DO en marktpositie

Pand aan water

FrisoXpert verhuurt en beheert wijkwinkelcentra met overige voorzieningen

Winkelstraat

FrisoXpert begeleidt herontwikkeling en verhuur van kantoorruimtes

Rood bedrijfspand

FrisoXpert verhuurt en beheert winkelcentra

Winkelpand

FrisoXpert begeleidt trajecten van (her-)ontwikkeling tot en met oplevering

Real Estate

FrisoXpert bemiddelt bij aan- en verhuur van winkels

Interieur

FrisoXpert adviseert en verkoopt uw nieuwbouwplannen

appartementencomplex

FrisoXpert begeleidt trajecten van onteigening en uitplaatsing

Onteigening

FrisoXpert verhuurt en beheert 'gemengde complexen'

Appartement

FrisoXpert begeleidt herbestemming en bestemmingsplan wijzigingen

Vrijstaande woning