Waarderen & taxeren

Wat is waarde? Er is wellicht geen vraag zo subjectief als deze! Gaat er wel eens een dag voorbij dat u niet met de waarde van iets bezig bent geweest?

Waarde is het belang dat iemand toekent aan een goed of een omstandigheid. Waarde is kortom een subjectieve beleving.

Taxeren is het proces van objectiveren van het waardebelang dat wordt toegekend aan een goed of een omstandigheid.

Bij vastgoed is waarde ├│├│k afhankelijk van specifieke gebouwkenmerken, lopende (huur)contracten of andere verplichtingen, lokale en regionale omstandigheden. Ook is het belangrijk om vooraf vast te stellen welke waarde wordt gezocht, want er zijn meerdere waardebegrippen mogelijk. Sterker nog, vaak is er zelfs verwarring over de gebruikte en/of benodigde waardebegrippen.

Het juiste waardebegrip gebruiken en daarmee kennis hebben van de juiste waarde, is cruciaal voor de keuzes die moeten worden gemaakt door iedereen die met vastgoed te maken heeft.

Geen wonder dat vastgoed taxeren een vak apart is en dat daarbij, naast een stuk cijfermatige onderbouwing, ook een portie marktkennis komt die niet in cijfers te vatten is. Om de kwaliteit van de taxatie te borgen, is FrisoXpert aangesloten bij Stichting Vastgoedcert, in de deskundigenkamers 'Bedrijfsmatig Vastgoed' en 'Wonen/MKB'. Taxaties worden uiteraard uitgevoerd volgens de gebruikelijke standaarden.


Wat kan FrisoXpert voor u taxeren?

  • Waardebepaling van elk type commercieel vastgoed zoals kantoor-, winkel- en bedrijfsruimten
  • Waardebepaling van verhuurde wooncomplexen, grond en ander exploitatiegebonden vastgoed
  • Taxatiewerkzaamheden ten behoeve van aan- en verkoopbeslissingen, beleggingstransacties, fusies, overnames, faillissementen, aanhuur- en verhuurtransacties en fiscale kwesties
  • Portefeuille-analyses, advisering betreffende portefeuillestrategie├źn, buy-sell & hold beslissingen
  • Taxatie/advisering betreffende de effecten van bouwkundige aanpassingen op de (huur)waarde van commercieel vastgoed
  • Taxatie/advisering over de performance en de mogelijkheden tot verbetering van de vastgoedportefeuille

 

stichting vastgoedcert

 

FrisoXpert voor uitplaatsing en herplaatsing van bedrijfsmatige huurders bij renovatie

Winkelpand

FrisoXpert beoordeelt en adviseert over VO, DO en marktpositie

Pand aan water

FrisoXpert verhuurt en beheert wijkwinkelcentra met overige voorzieningen

Winkelstraat

FrisoXpert begeleidt herontwikkeling en verhuur van kantoorruimtes

Rood bedrijfspand

FrisoXpert verhuurt en beheert winkelcentra

Winkelpand

FrisoXpert begeleidt trajecten van (her-)ontwikkeling tot en met oplevering

Real Estate

FrisoXpert bemiddelt bij aan- en verhuur van winkels

Interieur

FrisoXpert adviseert en verkoopt uw nieuwbouwplannen

appartementencomplex

FrisoXpert begeleidt trajecten van onteigening en uitplaatsing

Onteigening

FrisoXpert verhuurt en beheert 'gemengde complexen'

Appartement

FrisoXpert begeleidt herbestemming en bestemmingsplan wijzigingen

Vrijstaande woning